Ubezpieczenia osobowe

ubezpieczenie na życie chroniące nas oraz naszą rodzinę w przypadku nieszczęśliwego wypadku, utraty zdolności do pracy czy śmierci ubezpieczonego

 • ubezpieczenia indywidualne obejmujące m.in.:
  - Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku
  - pobyt w szpitalu
  - poważne zachorowanie
  - śmierć
  - świadczenia rodzinne (m.in. śmiertć rodziców/teściów, narodziny dziecka)
 • ubezpieczenia grupowe
  zakres oraz sumy ubezpieczenia dostosowane do potrzeb Klienta i jego pracowników
 • ubezpieczenia pod kredyt hipoteczny
  - ubezpieczenie na wypadek śmierci lub trwałego inwalidztwa
 • ubezpieczenie Ochrony Prawnej
  apewnia uzyskanie pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego oraz pokrycie kosztów sądowych