Ubezpieczenia rolnicze

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każda osoba indywidualna będąca w rozumieniu tej ustawy rolnikiem lub firmy prowadzące działalność rolniczą posiadają obwiązek ubezpieczenia budynków należących do gospodarstwa rolnego oraz odpowiedzialności cywilnej rolnika.

W swojej ofercie posiadamy wszechstronne ubezpieczenia klienta rolnego, które można podzielić na dwa warianty:

Ubezpieczenie obowiązkowe:

 • Ubezpieczenie budynków rolnych
  może obejmować zakres podstawowy który obejmuje 13 rożnych zdarzeń losowych: ogień, huragan, powódź, podtopienie, deszcz nawalny, grad, opady śniegu, uderzenie pioruna, eksplozja, obsunięcie się ziemi, tąpnięcia, lawina lub upadek statku powietrznego.
  Polisa może zostać rozszerzona o dodatkowe ryzyka:
  szkody wodociągowe, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, upadek drzewa, masztu, słupa, anteny, komina, latarni, dymu i sadzy, wandalizmu oraz przepięcia.
 • Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej rolnika
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie dobrowolne:

 • Ubezpieczenie ruchomości i stałych elementów
  budynku mieszkalnego od ognia i innych zdarzeń losowych , również z uwzględnieniem ryzyka przepięcia oraz kradzieży.
 • Ubezpieczenie casco maszyn rolniczych
  - pełna ochrona sprzętu rolniczego od uszkodzeń oraz kradzieży ( np. ciągnik rolniczy, kombajn , maszyny wolnobieżne )
 • Ubezpieczenie zwierząt
 • Dotowane Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą budżetu państwa
  Ryzyka :
  - Ujemne skutki przezimowania
  - Grad
  - Ogień
  - Przymrozki wiosenne
  - Huragan
  -Deszcz nawalny
 • Ubezpieczenie NNW indywidualne
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym